Plenary session week 29-2014 - Strasbourg - Withdrawal of the maternity leave directive
Bruksela, 06.11.2014

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) przyjęła opinię na temat nowych Milenijnych Celów Rozwojowych ONZ po 2015 roku dla Komisji Rozwoju (DEVE). “Niestety, prace w komisji zostały zdominowane przez kwestie ideologiczne odsuwając na boczny tor realne problemy kobiet w krajach rozwijających się. W milenijnych celach rozwoju nie znalazło się miejsce dla wspierania dzietności, rodzicielstwa i macierzyństwa”- zauważa europoseł Jadwiga Wiśniewska. Czytaj…

Plenary session week 38 2014 in Strasbourg
Bruksela, 06.11.2014

Podczas dzisiejszych obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi została omówiona propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przeniesienia środków w budżecie 2015 roku z tzw. rezerwy kryzysowej tworzonej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na inne, pilne płatności. Czytaj…

Jadwiga WISNIEWSKA
Bruksela, 06.11.2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła wczoraj zdecydowaną większością głosów projekt rezolucji dotyczący unijnych i światowych celów klimatycznych. Zdaniem Jadwigi Wiśniewskiej dokument podtrzymuje błędne przekonanie Wspólnoty o tym, że UE swoim wysokim poziomem ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przekona inne państwa do zobowiązań na rzecz ochrony klimatu. Czytaj…