Tomasz Piotr POREBA
Bruksela, 26.01.2015

Komisja Transportu i Turystyki PE na wniosek jej wiceprzewodniczącego Tomasza Poręby wystąpi o włączenie do porządku obrad zbliżającej się sesji plenarnej debaty o sytuacji przewoźników w transporcie drogowym w kontekście wprowadzanych przez Rosję ograniczeń w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych. Czytaj…

Kazimierz Michał Ujazdowski
Strasburg, 15.01.2015

W czwartym dniu sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad Sprawozdaniem rocznym z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. Czytaj…