26 Sep 2016

Category:News

Dziś Komisja Kontroli Budżetowej opowiedziała się za odrzuceniem absolutorium dla Rady Europejskiej i Rady za 2014 rok, zgodnie z propozycją Ryszarda Czarneckiego. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, koordynator Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i autor sprawozdania w tej sprawie tłumaczy, że przyczyną takiej decyzji są powtarzające się trudności napotykane przy procedurze udzielenia absolutorium i brak […]

Read More

21 Sep 2016

Category:News

Dziasiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. W imieniu grupy EKR głos zabrał eurodeputowany PiS, Czesław Hoc. Europoseł PiS wskazał szereg problemów w polityce zatrudnienia i pracy Unii Europejskiej, które udowadniają, że kwestia równości jest traktowana bardzo wybiórczo. Jak mówił […]

Read More

15 Sep 2016

Category:News

Dzisiaj, w ostatnim dniu wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie autorstwa Zdzisława Krasnodębskiego dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy. W debacie poprzedzającej głosowanie głos zabrał autor sprawozdania, a także trzech europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg. Jak zauważył Zdzisław […]

Read More

14 Sep 2016

Category:News

Podczas wrześniowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu europosłowie debatowali na temat wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, Czesław Hoc. “W polityce zatrudnienia naczelną wartością musi być człowiek, pracownik, co oznacza, że należy zastosować takie metody i środki, które zapewnią optymalne, sprawiedliwe oraz humanitarne gospodarowanie kapitałem ludzkim” – […]

Read More

without
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme/
http://ecrgroup.eu/pl/
#003466
style1
default
Loading posts...
#ffffff
on
none
loading
#ffffff
Sort Gallery
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme
on
no
yes
off
off
Email
on
off