28 Oct 2016

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu posłowie debatowali o bezpieczeństwie jądrowym i nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W imieniu grupy EKR głos zabrała przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE, Anna Fotyga. W opinii Fotygi Rosja po upadku Związku Sowieckiego była uważana za odpowiedzialnego strażnika materiałów nuklearnych i współpracowała w wielu międzynarodowych inicjatywach. Jak zauważyła europoseł PiS, sytuacja jednak […]

Read More

27 Oct 2016

Category:News

Dzisiaj w Strasburgu europosłowie dyskutowali na temat Wolontariatu Europejskiego – programu, który umożliwia młodym ludziom w wieku od 17 do 30 lat podróżować za granicą w celu wzięcia udziału w projektach wolontariackich. Budżet tego programu opiewa na kwotę 9.8 mln euro i szacuje się, że w latach 2014 – 2020 będzie wspierać do 100.000 wolontariuszy. […]

Read More

27 Oct 2016

Category:News

W środę Parlament Europejski debatował nad absolutorium za rok 2014 dla Rady Europejskiej i Rady. Autorem sprawozdania w tej sprawie jest Ryszard Czarnecki, koordynator Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). „Powtarzające się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady doprowadziły do odmowy udzielenia […]

Read More

26 Oct 2016

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nt. prezentacji sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za 2015 rok w obecności przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnego. W imieniu grupy EKR wypowiedział się wiceprzewodniczący PE, Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS gratulując niedawno wybranemu przewodniczącemu ETO i życząc mu powodzenia pochwalił postęp widoczny w sprawozdaniu: “w odniesieniu do płatności […]

Read More

26 Oct 2016

Category:News

Dzisiaj rano, podczas trzygodzinnej debaty z przewodniczącym Komisji Jean-Claudem Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, europosłowie oceniają wyniki posiedzenia Rady Europejskiej, która się odbyło 20-21 października. Omówione zostały m.in.: umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada (CETA) i inne międzynarodowe negocjacje handlowe prowadzone przez UE, stosunki UE-Rosja, modernizacja instrumentów ochrony handlu UE, kwestia migracji oraz ochrona granic zewnętrznych […]

Read More

26 Oct 2016

Category:News

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie wraz z Komisarz Krystaliną Georgievą dyskutowali o śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych (WRF), który pozwoli Radzie, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej zweryfikować priorytety na pozostałe lata objęte ramami. W imieniu grupy EKR w debacie głos zabrał europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk. Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie. […]

Read More

26 Oct 2016

Category:News

Wczoraj, w przeddzień głosowania nad własnym stanowiskiem w sprawie budżetu UE na rok 2017 i przed rozpoczęciem negocjacji z Radą w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata w tej sprawie. W imieniu grupy EKR głos zabrało dwóch europosłów PiS – Zbigniew Kuźmiuk i Stanisław Ożóg. Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, iż popiera stanowisko Komisji Budżetowej PE […]

Read More

25 Oct 2016

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, po wystąpieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, europosłowie omówili priorytety UE na rok 2017. W imieniu grupy EKR głos zagrał wiceprzewodniczący PE i europoseł PiS, Ryszard Czarnecki. Debata na temat programu prac Komisji, którą poprzedziło orędzie o stanie Unii wygłoszone we wrześniu przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera w Parlamencie oraz […]

Read More

25 Oct 2016

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu posłowie debatowali na temat sprawozdania z zaleceniami dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych. W imieniu grupy EKR głos zabrali Kazimierz Michał Ujazdowski i Zdzisław Krasnodębski. Kazimierz Ujazdowski zaznaczył, że choć jest wielkim zwolennikiem rządów prawa i wolnościowej tradycji prawnej, nie może poprzeć […]

Read More

25 Oct 2016

Category:News

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie europosła Tomasza Poręby nt infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwszy w historii PE kompleksowy dokument poświęcony w całości rozwojowi infrastruktury w tym regionie. W przyjętym sprawozdaniu znalazło się wezwanie do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE w […]

Read More

without
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme/
http://ecrgroup.eu/pl/
#003466
style1
default
Loading posts...
#ffffff
on
none
loading
#ffffff
Sort Gallery
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme
on
no
yes
off
off
Email
on
off