13 Dec 2017

Category:News

W Strasburgu, podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, europosłowie dyskutowali m.in. o przyszłości stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). Uruchomienie tego programu w grudniu b.r. jest uważane za otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. W debacie tej wziął udział profesor Zdzisław Krasnodębski. “Rada zdecydowała, że PESCO ma być inkluzyjne i ambitne, czyli […]

Read More

12 Dec 2017

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, miała miejsce debata na temat przedłużenia okresu obowiązywania utworzonego w 2015 Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego celem było przeciwdziałanie niedoskonałościom rynku oraz lukom inwestycyjnym, poprzez wspieranie innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka i tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz w gospodarczo słabszych regionach UE. W imieniu […]

Read More

11 Dec 2017

Category:News

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski skierował do Komisji Europejskiej pytanie pisemne w sprawie znaczących różnic w cenach tych samych produktów oferowanych przez sieć Lidl w Polsce i w Niemczech. Kosma Złotowski przytoczył w interpelacji wyniki badania rynku przeprowadzonego w październiku 2017 roku przez platformę Take Task w sklepach sieci Lidl w Polsce i w […]

Read More

01 Dec 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego odbyła się konferencja pt. “Polska, Europa i świat w myśli i czynie Józefa Piłsudskiego” poświęcona życiu i dokonaniom tego wybitnego stratega i polityka. Spotkanie, zainicjowane przez europosłów PiS, Annę Fatygę oraz Kosmę Złotowskiego, swoją obecnością uświetnili wybitni historycy. “Jerzy Giedroyć powiedział wiele lat […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat sytuacji w Jemenie. W imieniu delegacji PiS głos zabrała Anna Fotyga, Przewodnicząca Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony. Anna Fotyga podkreśliła, że w Jemenie mamy do czynienia z kryzysem bezpieczeństwa i katastrofą humanitarną. „Popieramy specjalnego wysłannika ONZ, w szczególności w próbach zapewnienia korytarzy humanitarnych dla cierpiących. Jednakże, […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie dyskutowali m.in. o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. W debacie tej głos zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg. Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR w popiera przedłożoną propozycję zmiany artykułu 108 Dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata nt. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Stanisław Ożóg. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości popiera ustanowienie przepisów przejściowych od 1 stycznia 2018 roku ws. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. „Rozwiązanie to jest wręcz konieczne, ponieważ całościowa implementacja MSSF 9 na tym etapie może […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata na temat ustanowienia instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju. W imieniu delegacji PiS głos zabrała Przewodnicząca Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony PE Anna Fotyga. „W dniu obrad szczytu UE-Afryka uznajemy ogromne zagrożenia dla bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim” – powiedziała Anna Fotyga, która wróciła […]

Read More

29 Nov 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat budżetu na rok 2018. W imieniu delegacji PiS głos w niej zabrał europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Eurodeputowany PiS podkreślił, że w porównaniu z obecnym rokiem wzrost środków na zobowiązania w budżecie na rok 2018 wynosi zaledwie 0,2%. Kuźmiuk zaznaczył, że wzrost na płatności jest wprawdzie wyraźniejszy, […]

Read More

29 Nov 2017

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy wiceprzewodniczącego PE, Ryszarda Czarneckiego miała miejsce kolejna już konferencja poświęcona budzącej kontrowersje propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt przewiduje wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy, które miałoby zapewnić im ochronę przed komercyjnym wykorzystaniem w Internecie ich materiałów prasowych przez podmioty trzecie, a […]

Read More

without
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme/
http://ecrgroup.eu/pl/
#003466
style1
default
Loading posts...
#ffffff
on
none
loading
#ffffff
Sort Gallery
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme
on
no
yes
off
off
Email
on
off