30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat sytuacji w Jemenie. W imieniu delegacji PiS głos zabrała Anna Fotyga, Przewodnicząca Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony. Anna Fotyga podkreśliła, że w Jemenie mamy do czynienia z kryzysem bezpieczeństwa i katastrofą humanitarną. „Popieramy specjalnego wysłannika ONZ, w szczególności w próbach zapewnienia korytarzy humanitarnych dla cierpiących. Jednakże, […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie dyskutowali m.in. o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. W debacie tej głos zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg. Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR w popiera przedłożoną propozycję zmiany artykułu 108 Dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata nt. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Stanisław Ożóg. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości popiera ustanowienie przepisów przejściowych od 1 stycznia 2018 roku ws. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. „Rozwiązanie to jest wręcz konieczne, ponieważ całościowa implementacja MSSF 9 na tym etapie może […]

Read More

30 Nov 2017

Category:News

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się debata na temat ustanowienia instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju. W imieniu delegacji PiS głos zabrała Przewodnicząca Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony PE Anna Fotyga. „W dniu obrad szczytu UE-Afryka uznajemy ogromne zagrożenia dla bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim” – powiedziała Anna Fotyga, która wróciła […]

Read More

29 Nov 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat budżetu na rok 2018. W imieniu delegacji PiS głos w niej zabrał europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Eurodeputowany PiS podkreślił, że w porównaniu z obecnym rokiem wzrost środków na zobowiązania w budżecie na rok 2018 wynosi zaledwie 0,2%. Kuźmiuk zaznaczył, że wzrost na płatności jest wprawdzie wyraźniejszy, […]

Read More

29 Nov 2017

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy wiceprzewodniczącego PE, Ryszarda Czarneckiego miała miejsce kolejna już konferencja poświęcona budzącej kontrowersje propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt przewiduje wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy, które miałoby zapewnić im ochronę przed komercyjnym wykorzystaniem w Internecie ich materiałów prasowych przez podmioty trzecie, a […]

Read More

24 Nov 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy jego wiceprzewodniczącego, Ryszarda Czarneckiego, odbyła się konferencja na temat przeglądu przepisów dotyczących praw autorskich i ich wpływu dla twórców oraz wydawców oraz indywidualnych użytkowników. Propozycje reformy prawa autorskiego przedstawione przez Komisje Europejską we wrześniu 2016 roku będące obecnie w programie prac Parlamentu Europejskiego budzą duże kontrowersje. Zakładają m.in. […]

Read More

22 Nov 2017

Category:News

Dzisiaj z inicjatywy wiceprzewodniczącego PE, Ryszarda Czarneckiego, w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja na temat rozwoju sektora energii odnawialnej (OZE) w Europie Środkowowschodniej oraz szans i trudności jakie przed nim stoją. Współorganizatorem spotkania był Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). Celem spotkania było przedstawienie dokonań oraz możliwych dalszych planów odnośnie rozwoju sektora OZE w […]

Read More

20 Nov 2017

Category:News

W Krakowie odbył się 3 Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Wydarzenie zorganizował współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Ryszard Legutko we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji kongresu było prawo do powrotu i rola polityków oraz organizacji pozarządowych w tym procesie. Kongres już po raz trzeci został objęty honorowym […]

Read More

16 Nov 2017

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu dyskutowano o atakach terrorystycznych, jakie miały miejsce niedawno w stolicy Somalii Mogadiszu, kiedy to w najkrwawszym zamachu w historii tego kraju zginęło około 400 osób. W debacie nad rezolucją w tej sprawie, w imieniu delegacji PiS, głos zabrała Anna Fotyga. Europoseł PiS złożyła wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom ofiar aktów […]

Read More

without
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme/
http://ecrgroup.eu/pl/
#003466
style1
default
Loading posts...
#ffffff
on
none
loading
#ffffff
Sort Gallery
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme
on
no
yes
off
off
Email
on
off