29 May 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat przyszłości europejskiego rolnictwa. W imieniu delegacji PiS głos zabrali europosłowie Zbigniew Kuźmiuk i Beata Gosiewska. Zbigniew Kuźmiuk pozytywnie odniósł się do części postulatów zawartych w sprawozdaniu Herberta Dorfmanna, m.in. odrzucenia renacjonalizacji WPR przy jednoczesnym przekazaniu na poziom państw członkowskich decyzji dotyczących kształtu narodowych polityk rolnych, […]

Read More

29 May 2018

Category:News

W pierwszym dniu majowej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad przyszłością instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 roku w kontekście projektowania Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021 – 2027. W imieniu Grupy EKR w dyskusji wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. „Instrument Łącząc Europę to fundusz, który dobrze służy integracji i modernizacji […]

Read More

08 May 2018

Category:News

Zbigniew Kuźmiuk oraz Stanisław Ożóg skierowali do Komisji Europejskiej i Rady pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie w sprawie uczestnictwa Jean-Clauda Junckera w uroczystościach upamiętniających 200. rocznicę urodzin Karola Marksa, które miały miejsce 4 maja w Trewirze w zachodnich Niemczech. “Ideologia, którą stworzył Karol Marks, przyniosła ponad 100 milionów ofiar na terytorium wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. […]

Read More

03 May 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona ludzkim kosztom, jakie ponosi Ukraina i jej obywatele w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na terenie tego kraju. W wydarzeniu zorganizowanym przez europosłów PiS Annę Fotygę i Kosmę Złotowskiego wzięli udział m.in. zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego patriarcha Filaret, ambasadorowie Polski i Ukrainy oraz obywatele […]

Read More

03 May 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat zwalczania nadużyć finansowych. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos w debacie zabrał Ryszard Czarnecki, koordynator EKR w Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) PE. Ryszard Czarnecki podkreślił, że potrzebna jest lepsza koordynacja bez wprowadzania dodatkowych instytucji. „Prokuratura europejska nie jest panaceum na walkę z korupcją […]

Read More

02 May 2018

Category:News

W trakcie obrad sesji plenarnej w Brukseli europosłowie debatowali na temat raportu Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) zatytułowanego Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”. W dyskusji wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski, autor opinii Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) do tego sprawozdania. Kosma […]

Read More

02 May 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Brukseli miała miejsce debata na temat sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2016. W imieniu delegacji PiS głos w niej zabrał koordynator Grupy EKR w Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) PE, Ryszard Czarnecki. Zdaniem europosła PiS nieobecność przedstawiciela EBI podczas debaty w Parlamencie poświęconej […]

Read More

02 May 2018

Category:Bez kategorii

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim podczas debaty otwierającej majową sesję plenarną w Brukseli europosłowie debatowali nad nowymi propozycjami dotyczącymi kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF). W debacie, w której Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował nowy projekt legislacyjny przygotowany przez KE, w imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z danych zaprezentowanych […]

Read More

without
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme/
http://ecrgroup.eu/pl/
#003466
style1
default
Loading posts...
#ffffff
on
none
loading
#ffffff
Sort Gallery
http://ecrgroup.eu/wp-content/themes/ecr_theme
on
no
yes
off
off
Email
on
off