Anna Fotyga o sytuacji w Mołdowie

Jul 06, 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat sytuacji w Mołdowie. W imieniu Grupy EKR głos w debacie zabrała Anna Fotyga.

Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE) podkreśliła, że docenia prowadzoną przez obecny rząd Mołdowy politykę w zakresie bezpieczeństwa i przyjętą przezeń orientację transatlantycką. „Jednakże biorąc pod uwagę moje polityczne doświadczenie muszę zabrać głos w obronie społeczeństwa Mołdowy i potępić unieważnienie wyborów na burmistrza Kiszyniowa. Widać tu wyraźnie wpływ znanego oligarchy i jest to powód do niepokoju” – powiedziała przewodnicząca SEDE.

Anna Fotyga przypomniała, że wielokrotnie sygnalizowano, iż zmiany prawa wyborczego w Mołdowie zmierzają w niewłaściwym kierunku. Zaznaczyła, że należało wykorzenić jego najsłabsze elementy tak, by nie było ono uzależnione od rozgrywek politycznych.