Anna Fotyga wskazuje Komisji Europejskiej dziesięć zagrożeń związanych z projektem Nord Stream 2

Jul 12, 2018

Category:News

Anna Fotyga po raz kolejny wystąpiła do Komisji Europejskiej ws. Nord Stream 2. Europoseł PiS zwraca uwagę na 10 zagrożeń wynikających z budowy tego gazociągu.

Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE (SEDE) podkreśla, że gazociąg podważy wieloletnie działania Europy zmierzające do uniezależnienia się od Rosji pod względem energetycznym i będzie dla Rosji swoistą nagrodą za agresję na Ukrainę i Gruzję, bo kontynuując takie przedsięwzięcia biznesowe, Europa wysyła jasny sygnał, iż życie toczy się normalnie.

Fotyga wskazuje także, że Nord Stream 2 omija państwa Europy Środkowej i Wschodniej należące do NATO i UE i podważa tym samym wieloletnie sojusze i europejską solidarność. „Ponadto gazociąg zwiększa zależność Niemiec od rosyjskiej energii, dając tym samym Moskwie skuteczniejsze narzędzia do politycznego szantażu wobec Berlina” – podkreśla Fotyga.

Przewodnicząca SEDE zaznacza, że gazociąg będzie przyczynkiem do pogłębienia problemu politycznej korupcji i prania pieniędzy w państwach członkowskich poprzez działalność Gazpromu i powiązanych z nim organizacji.

Anna Fotyga zwróciła także uwagę na eskalację napięcia militarnego w regionie Morza Bałtyckiego i zmniejszenie swobody operacyjnej NATO w regionie oraz wzrost możliwości szpiegowskich w basenie Morza Bałtyckiego jak również ograniczenie swobody żeglugi, czego przykładem są porty w Szczecinie i Świnoujściu, których rozwój jest ograniczony poprzez Nord Stream 1.

Zdaniem Anny Fotygi realizacja Nord Stream 2 będzie oznaczała także de facto współfinansowanie przez europejskie firmy rosyjskich działań wojennych i hybrydowych, które Rosja już teraz prowadzi przeciwko Europie. Europoseł PiS zwraca także uwagę, iż zaangażowanie europejskich firm w ten projekt narazi je na amerykańskie sankcje i tym samym negatywnie wpłynie na relacje UE-USA.

„Nord Stream 2 stoi też w sprzeczności z zasadami unii energetycznej a zwłaszcza z trzecim pakietem energetycznym” – podkreśla Fotyga. Jako dziesiąty powód sprzeciwu wobec szkodliwego projektu Anna Fotyga podała poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.