Europosłowie PiS o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Dec 12, 2017

Category:News

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, miała miejsce debata na temat przedłużenia okresu obowiązywania utworzonego w 2015 Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego celem było przeciwdziałanie niedoskonałościom rynku oraz lukom inwestycyjnym, poprzez wspieranie innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka i tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz w gospodarczo słabszych regionach UE. W imieniu delegacji PiS głos zabrali europosłowie Zbigniew Kuźmiuk oraz Stanisław Ożóg.

Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka przedłużenie okresu obowiązywania EFIS do końca roku 2020 i podwyższenie docelowego poziomu inwestycji prywatnych i publicznych, które mają przy jego wsparciu powstać do kwoty 500 mld euro, należy zdecydowanie poprzeć. “Pobudzanie inwestycji realizowanych z jego udziałem, przynosi pozytywne rezultaty w gospodarce całej UE” – uzasadniał europoseł.
“Należy także podkreślić, że ważnym priorytetem Funduszu, powinna być reindustrializacja Europy, a nie tylko proponowana ochrona klimatu, a do realizacji takiego priorytetu niezbędne są również stabilne przemysły energochłonne” – dodał polski polityk.
W opinii Kuźmiuka wzięta pod uwagę powinna być także kwalifikowalność do wsparcia z EFIS projektów z sektora obronnego, tak istotnego dla gospodarek wielu krajów UE, ale także zapewniającego Europie bezpieczeństwo.
Ponadto, jak podkreślał polski eurodeputowany, pożądanym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie wykorzystania EFIS jako wkładu krajowego w projektach finansowanych ze środków z europejskich funduszy strukturalnych oraz Instrumentu Łącząc Europę. Jak dodał, do tej pory jest to niemożliwe, podczas gdy w przypadku tradycyjnego finansowania oferowanego przez EBI, możliwość taka istnieje.

Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR od samego początku oceniała EFIS jako cenną inicjatywę, która w sposób efektywny może wspierać zarówno duże inwestycje strukturalne, jak i te mniejsze w sektorze prywatnym.
Polski polityk po raz kolejny apelował do Komisji o zwiększenie środków docelowych w projekcie na rozwinięcie systemu szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przygotowywania projektów.
“Sama propozycja wydłużenia okresu realizacji EFIS jest zasadna, ale mamy nadzieję, że nie będzie prowadziła do osłabienia lub substytucji innych źródeł finansowania, takich jak np. instrument Łącząc Europę” – dodał eurodeputowany