Europosłowie PiS o liberalizacji wizowej z Ukrainą

Apr 06, 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat zniesienia wiz dla Ukraińców. Po dzisiejszym głosowaniu obywatele Ukrainy będą mogli swobodnie przemieszczać się po terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie już na początku czerwca. W imieniu delegacji PiS głos zabrał wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki i przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE Anna Fotyga.

„Można powiedzieć, że mamy za sobą 12 lat asymetrii” – mówił Ryszard Czarnecki odnosząc się do braku decyzyjności ze strony UE i zwlekania z daniem zielonego światła dla ruchu bezwizowego z Ukrainą. Jak dodał, można tłumaczyć ten stan rzeczy wieloma aspektami, ale zdaniem europosła obowiązek wizowy znoszony jest, wbrew obietnicom, za późno. „Wydaje mi się że światło czerwone, ale też pomarańczowe świeciło się zdecydowanie za długo”– podkreślił eurodeputowany PiS. „Parę miesięcy temu znieśliśmy wizy dla Gruzinów – szkoda, że nie zrobiliśmy tego w tym samym czasie dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy rzeczywiście przez ostatnie lata dokonali wielki wysiłek, aby “zwesternizować” swój kraj” – dodał wiceprzewodniczący PE.

Czarnecki mówił, że oczywiście można mówić o zaniedbaniach, ale trzeba przede wszystkim dostrzec wysiłki nie tylko władz, ale samego społeczeństwa ukraińskiego, które rzeczywiście chce być częścią Zachodu, także w wymiarze kulturowo – cywilizacyjnym.

„Chciałbym, by decyzja o zniesieniu wiz była dopiero wstępem do bliskiej i strategicznej współpracy z Ukrainą, która kiedyś zakończy się wejściem tego państwa do naszej europejskiej rodziny” – zakończył polski polityk.

Anna Fotyga odniosła się do ostatnich wydarzeń na Ukrainie, podkreślając, że daleko stąd pisany jest scenariusz skłócenia Polaków z Ukraińcami.

„Odpowiadam wprost: popieram liberalizację wizową, walkę z agresją, trudne reformy. Jeśli słowo Polki, przyjaciela, człowieka, który potrafi, gdy trzeba iść pod prąd ma dla Ukraińców jakiekolwiek znaczenie, chciałabym, by wiedzieli, że postać Stepana Bandery budzi moje najwyższe obawy” – powiedziała Fotyga. Eurodeputowana PiS zaznaczyła jednakże, iż wierzy, że przy dobrej woli i współdziałaniu Ukraina znajdzie się we Wspólnocie.