Europosłowie PiS o sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego

Oct 05, 2017

Category:News

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu europosłowie dyskutowali na temat sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok, w obecności jej przewodniczącego, Klausa-Heinera Lehnego. W imieniu grupy EKR głos zabrali Ryszard Czarnecki, oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Zdaniem Wiceprzewodniczącego PE, Ryszarda Czarneckiego, działania państw członkowskich i Komisji obniżyły ogólny szacowany poziom błędu w zakresie płatności z unijnego budżetu, do poziomu 3.1%. Jak tłumaczył, około 49% wydatków UE: “Płatności z tytułu uprawnień”, na podstawie spełniania określonych warunków, wykazują poziom błędu poniżej 2%. Obejmują one bezpośrednią pomoc dla rolników, dotacje dla studentów i naukowców oraz koszty związane z personelem, jednakże wyższy poziom błędu został znaleziony w dziale “Płatności z tytułu zwrotu kosztów” dokonywane poprzez zwrot kosztów, a w przypadku spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej szacowany poziom błędu wynosił 4,8%, a dla “Zasobów Naturalnych: rozwój obszarów wiejskich, środowisko, działanie na rzecz klimatu i rybołówstwo”, wynosił 4,9%.

Ryszard Czarnecki podkreślił, że można było osiągnąć w tej kwestii lepszy wynik. “Mieliśmy wystarczającą liczbę informacji, by zapobiec lub wykrywać i naprawiać większą liczbę błędów. Jeśli te informacje zostałyby poprawnie wykorzystane, poziom błędu w odniesieniu do “spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, “zasobów naturalnych” i “globalnej Europy” byłby poniżej progu 2%” – powiedział Czarnecki.

Ryszard Czarnecki zachęcał Komisję do dalszego koncentrowania się na wydajności i upraszczaniu procedur, ponieważ prostsze zasady zmniejszają błędy i zwiększają skuteczność finansowania UE.

“Musimy upewnić się, że każde euro z budżetu UE generuje wartość dodaną” – zakończył polski polityk.

Zbigniew Kuźmiuk dziękując za wysoką jakość udostępnianych posłom materiałów pokontrolnych, a także analiz, które powstają na ich podstawie, zwrócił szczególną uwagę na dwa ważne raporty specjalne.

Pierwszy dotyczy pomocy dla młodych rolników i pokazuje ogromne problemy rolnictwa w Europie.
“Mimo ogromnych nakładów z budżetu unijnego, codziennie w Unii znika w Unii ok. 1000 gospodarstw, głównie rodzinnych” – mówił Kuźmiuk. Jak tłumaczył, wieś się starzeje i obecnie zaledwie co 5 rolnik ma mniej niż 45 lat. “Rolnictwo europejskie jest na drodze ku likwidacji i potrzebne są głębokie zmiany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby je ratować” – dodał polski polityk.

Drugi z kolei to raport dotyczący procedury nadmiernego deficytu. “Pokazuje on, że rządy udzielające innym lekcji zasad – myślę tu głównie o rządzie Francji – same łamią unijne zasady, że deficyt finansów publicznych nie powinien przekraczać 3%, a dług publiczny 60% PKB, a Komisja Europejska to łamanie zasad toleruje, i choć powinna uruchomić sankcje, nie czyni tego” – powiedział Kuźmiuk.
Eurodeputowany zwrócił uwagę, że gdy to porównać ze determinacją, z jaką Komisja atakuje Polskę za wydumane problemy z praworządnością, jak na dłoni widać, że stosuje ona podwójne standardy.