Europosłowie PiS w obronie Tatarów Krymskich

Oct 05, 2017

Category:News

PE przyjął dziś rezolucję w sprawie sytuacji na okupowanym Krymie, w tym przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny. W debacie poprzedzającej głosowanie, głos zabrali europosełowie PiS: inicjatorka i autorka rezolucji Anna Fotyga oraz Kosma Złotowski.

“Trzy lata po nielegalnej aneksji Krymu Rosja domyka kleszcze, w których trzyma mieszkańców półwyspu – środkami terroru, masowych naruszeń praw człowieka, praw obywatelskich i politycznych, drogą zabójstw, porwań, nielegalnych aresztowań, pozbawiania podstawowych praw” – mówiła Anna Fotyga, przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE.
“Ta polityka dotyka w szczególności rdzenną ludność Półwyspu Krymskiego- Krymskich Tatarów. Zakazano działalności ich politycznej reprezentacji – Medżlisu, zaś dwóch prominentnych liderów Achtem Czijgoz i Ilmi Umerow zostało skazanych na długie lata więzienia. Podobną metodę zastosowano wobec dziennikarza Mykoły Semena, dziennikarza Radia Wolna Europa.
W naszej rezolucji zawarliśmy długą listę więźniów politycznych, więźniów sumienia, o których musimy pamiętać. Znamy również nazwiska osób, które dopuszczają się masowego łamania praw człowieka, w tym sędziów, wydających wyroki w imieniu nielegalnych rosyjskich sądów na patriotów ukraińskich, patriotów ze społeczności Tatarów Krymskich” – mówiła Fotyga, apelując o poszerzenie listy osób objętych sankcjami indywidualnymi, a także zwiększenie zakresu środków ograniczających wobec nich.

Kosma Złotowski mówił, że Krym jest terytorium okupowanym przez Rosję ze wszystkimi tragicznymi konsekwencjami, z jakimi okupacja się wiąże. “Aresztowania, prześladowania i represje polityczne to codzienność ludności tatarskiej, która wytrwale stara się bronić wartości, które podobno dla Unii Europejskiej są fundamentalne – praw człowieka i szacunku dla mniejszości” – powiedział europoseł PiS.
“Wzywamy Federację Rosyjską do uwolnienia tatarskich i ukraińskich więźniów politycznych, których jedyną winą jest wytrwały opór przeciwko bezprawiu. Bo Rosja tam jest bezprawnie, a Unia powinna stać na straży nienaruszalności granic” – apelował Kosma Złotowski.
Jak mówił polski polityk, oskarżenia i wyroki dla przywódców Tatarów Krymskich: Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa oraz Mykoły Semeny to ważna, ale jedynie niewielka część prawdy o skutkach rosyjskiej okupacji Krymu. “Wielu podobnych historii miałem okazję wysłuchać osobiście” – dodał europoseł PiS.
Złotowski zauważył, że te same metody i te same represje Rosjanie stosowali przeciwko Polakom, Bałtom, Węgrom czy Czechom w nieodległej wcale przeszłości.
“Tylko stanowcza reakcja Zachodu i ciągła presja ekonomiczna mogą zakończyć tę tragiczną sytuację Tatarów na Krymie” – podkreślił europoseł PiS.

Pełna treść rezolucji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0545+0+DOC+XML+V0//PL