Europosłowie PiS wzywają do wyrównania dopłat dla polskich rolników

May 29, 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat przyszłości europejskiego rolnictwa. W imieniu delegacji PiS głos zabrali europosłowie Zbigniew Kuźmiuk i Beata Gosiewska.

Zbigniew Kuźmiuk pozytywnie odniósł się do części postulatów zawartych w sprawozdaniu Herberta Dorfmanna, m.in. odrzucenia renacjonalizacji WPR przy jednoczesnym przekazaniu na poziom państw członkowskich decyzji dotyczących kształtu narodowych polityk rolnych, zachowania dwufilarowości WPR, ograniczenia płatności bezpośrednich dla wielkich gospodarstw czy zagwarantowania, że płatności bezpośrednie trafią do rolników rzeczywiście zajmujących się produkcją roślinną bądź zwierzęcą.
„Ale mimo tych pozytywów chciałbym zwrócić uwagę na zapis zawarty w 64. punkcie sprawozdania mówiący o niemożliwości pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich pomiędzy nowymi i starymi krajami członkowskimi ze względu na koszty produkcji, w szczególności koszty gruntów oraz siłę nabywczą pieniądza. Moim zdaniem utrzymywanie tej nierówności po 2020 roku narazi Komisję na zarzut dyskryminacji rolnictwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a spór w tej sprawie może przenieść się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” – powiedział europoseł PiS.

Do tego problemu stanowczo odniosła się także europoseł Beata Gosiewska.
„W imieniu polskich rolników zgodnie z traktatem akcesyjnym oraz uchwałami polskiego parlamentu żądam, aby zakończyć proces pełnego wyrównania płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. Sprzeciwiam się dalszej dyskryminacji rolników z Polski, którzy muszą konkurować na nierównych zasadach przykładowo z sąsiadami z Niemiec” – mówiła europoseł PiS.
Jej zdaniem wyrównanie dopłat zostało uzależnione w raporcie od niesprawiedliwych kryteriów, co prowadzi do tworzenia w UE rolników gorszej kategorii.
„Polska, kraj, z którego pochodzę, jest członkiem Unii Europejskiej od 14 lat. UE zapewniła polskich rolników w traktacie akcesyjnym, że w 2013 roku, czyli po 10 latach członkostwa skończy się stopniowe wyrównywanie dopłat. Mamy 2018 rok a dyskryminacja rolników z tzw. nowych krajów członkowskich nadal nie ma końca. Utrzymanie obowiązującego, niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza Art. 18 i Art. 40 Traktatu o funkcjonowaniu UE” – podkreśliła Beata Gosiewska.