Europosłowie PiS za przyjęciem sprawozdania rocznego z działalności EBI

Feb 08, 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w debacie na temat sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego głos zabrało dwóch europosłów PiS – Stanisław Ożóg oraz Karol Karski.

Stanisław Ożóg mówił, że sprawozdawca nazwał Europejski Bank Inwestycyjny “finansowym ramieniem UE” i faktycznie trudno nie zgodzić się z wyjątkową rolą EBI w procesie pobudzania inwestycji, zwłaszcza w sektorze MŚP. Europoseł podkreślał pozytywne znaczenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. “To właśnie ten instrument, a nie lekkomyślny dodruk pieniądza przez Europejski Bank Centralny, już przynosi wymierne efekty” – mówił polski polityk.
Ożóg dodał iż należy zgodzić się również z podstawową diagnozą sprawozdawcy, który wskazuje na wciąż istniejące silne zróżnicowanie regionalne w dostępie do instrumentów finansowych EBI. “Dlatego też po raz kolejny na tej sali apeluję o zwiększenie zakresu pomocy technicznej i wsparcia doradczego dla MŚP z krajów tzw. „Nowej UE”” – apelował.

Profesor Karol Karski również zwrócił uwagę na pozytywny wpływ EBI w sektorze MŚP na rynkach europejskich. Europoseł dodał, że zarówno Europejski Fundusz Inwestycyjny, jak i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EBI może stać się prawdziwym filarem polityki spójności eliminując gospodarcze i społeczne nierówności między europejskimi regionami.
“Zgadzamy się również z posłem sprawozdawcą, że EBI powinien odgrywać podstawową rolę we wdrażaniu strategii Europa 2020” – dodał Kwestor PE. Jak mówił polski polityk, szczególnie doceniamy w tym miejscu znaczenie instrumentu Łącząc Europę, z którego funduszu częściowo finansowane są odcinki wielkiego projektu Via Katpatia.
“Ponadto podzielamy pogląd, iż EBI może aktywnie uczestniczyć w zwalczaniu pierwotnych przyczyn migracji oraz podejmować działania w krajach dotkniętych kryzysem migracyjnym, w tym przez intensyfikację działań humanitarnych” – mówił profesor Karol Karski.

Polscy europosłowie w grupie EKR, podzielając większość wniosków sprawozdawcy, głosowali za przyjęciem tego sprawozdania.