Kosma Złotowski w sprawie przyszłości funduszu „Łącząc Europę” po 2020 roku

May 29, 2018

Category:News

W pierwszym dniu majowej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski debatował nad przyszłością instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 roku w kontekście projektowania Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021 – 2027. W imieniu Grupy EKR w dyskusji wziął udział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski.
„Instrument Łącząc Europę to fundusz, który dobrze służy integracji i modernizacji infrastruktury w Unii Europejskiej” – podkreślił Złotowski.
„Pytanie o jego przyszłość po 2020 roku to tak naprawdę pytanie o przyszłość sieci transeuropejskich i związanych z nimi projektów regionalnych. Kluczowy element tego przedsięwzięcia – europejskie korytarze transportowe – wciąż jest nieukończony” – zauważył europoseł PiS.
Kosma Złotowski zaznaczył, że ważne jest nie tylko utrzymanie stabilnego finansowania dla już rozpoczętych projektów, ale również zwiększenie nakładów na inwestycje, między innymi w obszarze transportu śródlądowego. Zdaniem Złotowskiego środki pochodzące z CEF powinny również odgrywać szczególną rolę w realizowaniu nowych celów związanych z postępującą rewolucją technologiczną w transporcie.
„CEF to ważny element całej architektury finansowania inwestycji infrastrukturalnych, która może być poważnie zagrożona przez drastyczne cięcia w polityce spójności. Instrument Łącząc Europę nie może paść ofiarą tej samej polityki pozornych oszczędności” – zaapelował europoseł Prawa i Sprawiedliwości.