Prof. Zdzisław Krasnodębski: Musimy robić wszystko, by ograniczyć uzależnienie państw UE od rosyjskich surowców energetycznych

Mar 21, 2018

Category:News

W środę Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE) opowiedziała się za zmianami w dyrektywie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego poprzez rozszerzenie Trzeciego Pakietu Energetycznego o gazociągi podmorskie z krajami trzecimi. Dokument stanowi również, że nowe gazociągi z państw trzecich, które zaczną funkcjonować po 1 stycznia 2019 roku nie zostaną wyłączone spod unijnych przepisów dotyczących rynku energii na dłużej niż 5 lat. Tymczasem gazociąg Nordstream 2 mógłby zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego roku.
Zdaniem prof. Zdzisława Krasnodębskiego, koordynatora Grupy EKR w Komisji ITRE, nowelizacja dyrektywy daje szansę na ujednolicenie wymogów dla gazociągów, w eksploatację których angażują się państwa członkowskie.
Jednym z głównych założeń przyjętego dziś dokumentu jest ograniczenie rosyjskiej dominacji na rynku gazu, a tym samym wykorzystywania jej w walkach politycznych, na przykład w sprawie Ukrainy.
W dzisiejszym głosowaniu przyjęto między innymi poprawkę prof. Krasnodębskiego wzywającą Komisję Europejską do nieudzielania derogacji w przypadku projektów, w które są zaangażowane państwa objęte przez UE sankcjami.
Niemieccy posłowie z CDU i SPD do końca bronili się przed przyjęciem niekorzystnego dla NS2 projektu legislacyjnego. Ich wniosek o przełożenie głosowania nie uzyskał jednak szerszego poparcia.
Niemniej jednak to jeszcze nie koniec batalii o nową dyrektywę. Aby uchwalić jej ostateczny kształt, potrzebne jest jasne stanowisko Rady, w której również Niemcy blokują dalsze postępowanie.
„Jeżeli Unia Europejska na poważnie traktuje projekt wspólnego rynku energii, to wszyscy muszą przestrzegać tych samych zasad. Dzisiejsze głosowanie jest krokiem we właściwym kierunku. Podczas gdy Rosja po raz kolejny pokazuje, że nie jest wiarygodnym partnerem, powinniśmy robić wszystko, aby ograniczyć uzależnienie od dostarczanych przez nią surowców. Rozbudowa takich gazociągów jak Nordstream nie ma żadnego sensu i pogłębi podziały między Europą Wschodnią i Europą Zachodnią” – powiedział prof. Zdzisław Krasnodębski.