Ryszard Czarnecki: pakt fiskalny pogłębia przepaść między gospodarkami unijnymi

Oct 04, 2017

Category:News

Dzisiaj podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie debatowali nt. paktu fiskalnego i jego włączenia do ram prawnych UE. W dyskusji głos zabrał wiceprzewodniczący PE, Ryszard Czarnecki.

Ryszard Czarnecki przypomniał, że kiedy ponad 6 lat temu w Polsce toczyła się debata polityczna nad ratyfikacją Traktatu Fiskalnego, wyraźnie przedstawialiśmy swoje zastrzeżenia. Jak wyjaśniał, dotyczyły one przekazywania na poziom unijny suwerennych praw parlamentów krajowych w kwestiach budżetowych, forsowania koncepcji federalistycznej UE oraz wykorzystywania zasobów całej Unii i jej instytucji do realizacji celów określanych w gronie niepełnej Unii, czyli państw Eurostrefy.

“Dzisiaj z rozczarowaniem obserwujemy, że trochę „daliśmy się nabrać”: brak jest pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy unijnych gospodarek czy konkurencyjność krajów peryferyjnych strefy euro” – mówił Czarnecki. Jak podkreślał wiceprzewodniczący PE, forsowany zintegrowany rygoryzm fiskalny nie niweluje trwałego deficytu rachunków bieżących w Grecji, Portugalii , Hiszpanii czy Włoszech. Zdaniem Czarneckiego zamiast tego, pogłębia on przepaść między nimi a najsilniejszymi gospodarkami eurostrefy, głównie Niemcami.
“Wydaje się, że Komisja powinna przedstawić dokładną ocenę wpływu Traktatu o stabilności, na gospodarki poszczególnych krajów członkowskich” – zakończył polski polityk.