Sławomir Kłosowski: niezbędny jest udział władz regionalnych w koordynacji programów wsparcia reform strukturalnych

Apr 27, 2017

Category:News

Podczas kwietniowej sesji plenarnej w Brukseli odbyła się debata na temat utworzenia programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020, który ma pomóc państwom członkowskim opracowywać i wdrażać reformy instytucjonalne, administracyjne i strukturalne oraz skuteczniej i wydajniej korzystać z funduszy UE przeznaczonych na te cele. W imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Kłosowski.

Polski polityk mówił, że program wspierania reform strukturalnych w krajach Unii Europejskiej na lata 2017 -2020 w zakresie pobudzenia wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia jest dokumentem ważnym, który ma szanse stać się instrumentem inteligentnego wzrostu oraz poprawy wykorzystywania funduszy unijnych.

“Uważam, iż warunkiem niezbędnym powodzenia programu jest jego skuteczna koordynacja z już istniejącymi programami pomocy technicznej na szczeblu Unii Europejskiej i państw członkowskich korzystających z pomocy, a także aktywny udział władz regionalnych w tej koordynacji” – dodał Sławomir Kłosowski.

Europoseł PiS zachęcał również do wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi w ramach wdrażania reform strukturalnych. “Nie ma uniwersalnej recepty na skuteczność tych reform” – argumentował.

Kłosowski pytał również Komisję, w jaki sposób zamierza osiągnąć efekt synergii wielu programów wsparcia, oraz jak konkretnie będzie wyglądał system wdrażania programów wsparcia reform strukturalnych i kwestia dobrowolności dedykowania pomocy technicznej z inicjatywy państw członkowskich.