Sławomir Kłosowski o pomocy dla regionów oddalonych UE

Jul 06, 2017

Category:News

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w debacie na temat wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE i wykonania art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w imieniu grupy EKR głos zabrał europoseł PiS, Sławomir Kłosowski.

Artykuł 349 TFUE stanowi szczególny przepis, który przewiduje specjalne traktowanie dziewięciu najbardziej oddalonych regionów UE, które korzystają z szeregu konkretnych programów, odstępstw i innych form elastyczności.
Polski polityk mówił, że Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest jak najbardziej przyjacielem regionów oddalonych. “Życzymy im rozwoju i pokonania trudności” – dodał eurodeputowany.
W opinii Sławomira Kłosowskiego, przywołane w sprawozdaniu regiony nie wykorzystują jednak w pełni możliwości artykułu 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. “Zwracam uwagę, że polityki krajów w granicach których pozostają regiony oddalone umożliwiają dodatkowe wsparcie” – zaznaczył eurodeputowany.
Jak mówił, na kontynencie europejskim pozostaje wiele obszarów przeżywających podobne problemy z powodu oddalenia, topografii, klimatu, lub zapóźnień wynikających z pozostawania pod dyktatem komunizmu. W opinii Kłosowskiego obszary te potrzebują wsparcia analogicznego, jak regiony oddalone. “Dlatego uważam, że regiony oddalone powinny zabiegać przede wszystkim o pomoc sektorową, strukturalną i inwestycyjną w ramach państw, granicach których pozostają” – zakończył europoseł PiS.