Spotkanie z ministrem inwestycji i rozwoju w PE

Mar 21, 2018

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda z polskimi posłami i pracownikami (tzw. klub polski). Głównym tematem spotkania była planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 i przyszły budżet unijny.
Jerzy Kwieciński podkreślił, że głównym celem wizyty w Brukseli są rozmowy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego z przedstawicielami m.in. właściwych Dyrekcji Generalnych w Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. „To nasze największe przedsięwzięcie na najbliższe lata, nad którym już rozpoczęliśmy prace” – powiedział Kwieciński.
Mikołaj Wild zaznaczył, że CPK będzie portem, który nie tylko będzie nadążał za rynkiem lotniczym, ale będzie wyznaczał trendy lotnicze w całym regionie. „Jego drugim celem będzie rozbudowa sieci kolejowej z centralnym punktem, w którym będzie międzykontynentalny port lotniczy” – mówił Wild, podkreślając, że sieć kolejowa w Polsce wciąż pozostaje niezintegrowana, dlatego stanowi to ogromne wyzwanie. Trzecim celem CPK jest stworzenie spójnego obszaru aglomeracyjnego warszawsko-łódzkiego.
Wiceminister infrastruktury wskazał, że w najbliższych latach warszawski port lotniczy im. F. Chopina osiągnie kres swojej przepustowości. Z przywołanych przez niego danych wynika, że do 2030 roku liczba pasażerów w Polsce wzrośnie do 90 mln osób. „Nie mamy ich gdzie obsłużyć” – ocenił Wild.
Minister Jerzy Kwieciński zaznaczył, że CPK to jeden z ok. 200 projektów strategicznych realizowanych w ramach rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju. Zdaniem Kwiecińskiego już teraz widać efekty obowiązującego od nieco ponad roku planu chociażby w postaci wzrostu gospodarczego. Zauważył, że polska gospodarka jest jedną z najlepiej rozwijających się obecnie gospodarek w UE. Zwrócił także uwagę na niskie bezrobocie, rosnące zatrudnienie, wzrost inwestycji i eksportu. Minister zauważył, że Polska zajmuje obecnie 5. pozycję w UE pod względem wartości zatwierdzonego wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
Kwieciński zapowiedział także realizację programu „Dostępność Plus”. „To program adresowany do wszystkich osób, które mają problem z dostępem do miejsc użyteczności publicznej, usług informatycznych, komunikacji” – mówił Kwieciński. Nowy program będzie skierowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, starszych, niedołężnych jak również rodzin z dziećmi.