Stanisław Ożóg: Mamy nadzieję, że banki zbudują solidniejsze rezerwy na pokrycie ewentualnych strat kredytowych

Nov 30, 2017

Category:News

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata nt. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Stanisław Ożóg.

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości popiera ustanowienie przepisów przejściowych od 1 stycznia 2018 roku ws. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. „Rozwiązanie to jest wręcz konieczne, ponieważ całościowa implementacja MSSF 9 na tym etapie może spowodować, że banki zgromadzą wprawdzie duże rezerwy na wypadek oczekiwanych strat kredytowych, ale jednocześnie spadną proporcje ich kapitału wymaganego regulacyjnie” – mówił Stanisław Ożóg.

Europoseł PiS podkreślił, że w okresie przejściowym przewidziano możliwość wliczania przez banki jako tzw. kapitał dodatkowy do ich kapitału podstawowego części zwiększonych rezerw, co przyczyni się do stabilności finansowej tego sektora i ułatwi implementację całej dyrektywy. „Pozostaje jednak mieć nadzieję, że banki dobrze wykorzystają dany im dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych regulacji i bez ryzyka utraty płynności swoich aktywów zbudują solidniejsze rezerwy na pokrycie ewentualnych strat kredytowych tak, by scenariusz z roku 2007, kompromitujący dla rynku kredytów bankowych, się nie powtórzył”- zaznaczył Ożóg.