Stanisław Ożóg nt. środków finansowych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Feb 08, 2018

Category:News

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat dwóch przyjętych dziś sprawozdań dotyczących środków finansowych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w imieniu grupy EKR głos zabrał Stanisław Ożóg.

Europoseł PiS mówił, że EKR popiera ogólny kierunek zmian w obydwu raportach. “Zajęcie się przyczynami migracji jest jednym z najistotniejszych elementów obecnej strategii działania UE” – podkreślał polityk. W opinii Ożoga rozszerzenie upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, podniesienie gwarancji UE do poziomu 32,3 miliardów euro, będzie nieodzownym elementem, aby ten cel osiągnąć.
“Nie do końca zrozumiałe jest proponowane przeniesienie tego zakresu z EBI, do Komisji. Po przeanalizowaniu kosztów i korzyści takiego rozwiązania uważam osobiście, że ta ewentualna zmiana nie powinna nastąpić przed rokiem 2021” – dodał europoseł.
Stanisław Ożóg podkreślał również, że jeśli chodzi o zmiany co do Mandatu Zewnętrznego EBI i podniesienie pułapów, należałoby szczególnie uwzględnić potrzeby wymiaru wschodniego, co strategicznie przyspieszyłoby proces integracji gospodarczej oraz partnerstwa politycznego pomiędzy UE a tymi Państwami, szczególnie jeśli chodzi o Ukrainę i Białoruś.