Stanisław Ożóg o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

Nov 30, 2017

Category:News

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie dyskutowali m.in. o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. W debacie tej głos zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg.

Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR w popiera przedłożoną propozycję zmiany artykułu 108 Dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. “Dotychczasowe przepisy nie regulują bowiem kwestii podporządkowania niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego względem roszczeń wynikających z innych form niezabezpieczonego długu” –mówił polski eurodeputowany. W jego opinii takie uregulowanie jest konieczne, jeśli chcemy, by banki globalne w roku 2019 wdrożyły standard całkowitej zdolności do pokrycia strat.
“Nowa regulacja ułatwi tym samym stosowanie unijnych przepisów o umarzaniu lub konwersji długu w sytuacjach transgranicznych a na jednolitym rynku UE da międzynarodowym inwestorom i bankom globalnym rzecz najbardziej przez nich pożądaną: pewność prawa” – mówił Ożóg. Europoseł dodał, że należy jednocześnie monitorować implementację nowych przepisów, czy przyjęte regulacje nie wprowadziły dodatkowych nadmiernych obciążeń dla instytucji sektora finansowego i czy rzeczywiście sprzyjają sprawnemu przeprowadzaniu umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach przymusowej restrukturyzacji.