Zdzisław Krasnodębski: brak synchronizacji PESCO z procesem planowania obronnego w NATO może podważyć spójność Sojuszu

Dec 13, 2017

Category:News

W Strasburgu, podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, europosłowie dyskutowali m.in. o przyszłości stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). Uruchomienie tego programu w grudniu b.r. jest uważane za otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. W debacie tej wziął udział profesor Zdzisław Krasnodębski.

“Rada zdecydowała, że PESCO ma być inkluzyjne i ambitne, czyli angażować we współpracę wiele państw, a jednocześnie przynosić wymierne rezultaty. Jak to osiągnąć?” – pytał polski polityk. Zdaniem europosła należy wypracować takie kryteria uczestnictwa i zasady zarządzania PESCO, które zapewniłyby równy wpływ państw na kierunki rozwoju współpracy. Jak podkreślił profesor Krasnodębski powinno to dotyczyć zwłaszcza programu rozwoju zdolności wojskowych oraz zrównoważonego rozwoju przemysłu obronnego wszystkich państw UE.

Ponadto, jak dodał eurodeputowany, nie do przyjęcia są dokonywane próby zasłaniania się PESCO w celu zmiękczenia zobowiązań przyjętych w NATO. Jego zdaniem to oraz brak synchronizacji PESCO z procesem planowania obronnego w NATO może istotnie podważyć spójność polityczną w sojuszu.

Zdzisław Krasnodębski powiedział, że z punktu widzenia bezpieczeństwa flanki wschodniej należy poddać większej analizie projekty wsparcia mobilności wojsk i sprzętu inicjowane w ramach PESCO. “Harmonijne działanie i szybkość podejmowania decyzji w tej sprawie jest kluczowa dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo Wschodniej” – zakończył.