Zdzisław Krasnodębski o potrzebie jednolitych standardów i kwestii praworządności na Malcie

Nov 14, 2017

Category:News

Podczas dzisiejszego posiedzenia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłowie debatowali m.in. o stanie praworządności na Malcie. Dyskusja toczyła się w kontekście zabójstwa maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, która badała nieprawidłowości na najwyższych szczeblach władzy. W imieniu EKR w debacie głos zabrał Zdzisław Krasnodębski.
Jak mówił polski eurodeputowany, oskarżenia elit maltańskich o korupcję, nieuczciwe praktyki współpracy z biznesem oraz wspieranie funkcjonowania rajów podatkowych nie są czymś nowym. “Wystarczy wspomnieć sprawę Johna Dalliego, byłego komisarza ds. zdrowia, która wstrząsnęła Brukselą w 2012 roku” – mówił profesor Krasnodębski nawiązując do dymisji tego przedstawiciela Malty w obliczu oskarżeń o działania korupcyjne przy pracach nad dyrektywą tytoniową.
Zdzisław Krasnodębski powiedział, że znamienne jest też to, że w niedługim czasie po raz kolejny omawiana jest w Parlamencie Europejskim kwestia praworządności Malty. Wcześniej dyskusje odbywały się w kontekście Panama Papers oraz kontrowersyjnego programu sprzedaży obywatelstwa, który parlament maltański przyjął w 2013 roku. Profesor Krasnodębski zauważył, że coraz częściej mówi się o tym, że obowiązujące na Malcie zbyt luźne regulacje finansowe zamieniły ją w raj dla przestępczości zorganizowanej.
“Chciałem spytać pana Timmermansa, którego troska o praworządność jest nam w Polsce wszystkim dobrze znana, jak to się stało, że nie mógł Pan wcześniej, zanim doszło do tego strasznego mordu, dostrzec że na Malcie nie dzieje się najlepiej z praworządnością? Dlaczego nie jest Pan w stanie dostrzec problemów związanych z prawami fundamentalnymi w Hiszpanii, Francji oraz Holandii, Pana kraju?” – pytał wiceprzewodniczącego KE Zdzisław Krasnodębski. “Może ma Pan fałszywe priorytety, może Pańska uwaga jest wybiórcza, a może ma Pan podwójne standardy?” – pytał polski eurodeputowany.